| Forsiden | Program | Priser | Bestill | Kunder | Om oss | Mer |

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Time 2000 - Norges "letteste-å-bruke" Timelisteprogram.

Time 2000 gjør timeregistreringen enkel og effektiv !

Som dere ser ovenfor; Time 2000 gjør timeregistreringen enkel og effektiv.

Klikk her for flere skjermbilder

. . . . . . .. . . . . . .

 


Time 2000 hjelper dere å føre timene.

Men ikke komplisert. Vi har spesialisert oss på at det skal være lett å bruke og lett å lære.

Lett lager dere timelister før hver kunde og oppdrag. Like lett fører dere intern tid.


Bruker dere Fast pris finnes det en egen funksjon for det. (Se Flere skjermbilder).

I Time 2000 finner dere en meget god timelisteoversikt, en oversikt over de timelister som er «aktive», dvs. de som dere ennå ikke har fakturert, et godt og oversiktlig kunderegister og et eget aktivitetsregister.

Alt dette for å gjøre arbeidet så raskt og effektivt som mulig.

Time 2000 fungerer ypperlig sammen med vårt fakturaprogram Fakt 2000.

Med andre ord: Time 2000 er et meget godt verktøy for å ta seg av deres timeregistrering.

Og kanskje best av alt: Det er så lett å bruke og så oversiktlig og greit at alle liker det.


Pris:

Vår prissetting er gjort for å passe alle typer bedrifter.

Time 2000:   

 

1 lisens:

2 - 5 lisenser:

6 - 10 lisenser:

10 - lisenser:

Engangssum:   kun kr 770,-   eks mva.

Engangssum:   kun kr 570,-   eks mva per lisens.

Engangssum:   kun kr 470,-   eks mva per lisens.

Engangssum:   kun kr 370,-   eks mva per lisens.

 

Dere velger selv om det passer dere best å bruke programmet med eller uten supportavtale.

Hvis dere velger å ha supportavtale så koster det kun kr 99,- per måned og gir både support og de oppgraderinger som kommer i løpet av supportperioden.

Inkludert i engangssummen får dere dessuten med opp til 3 måneders support.
Hvis dere ikke ønsker å ha supportavtale gir dere bare beskjed når 2 måneder har gått.

Hvis dere trenger support så er vi her for dere med vårt kontor bemannet større delen av døgnet.

Klikk her for å gå til bestillingssiden                    

 

.............................................................................................................

Bokføringsloven

Forskrift om bokføring.

§ 5-14.Dokumentasjon av medgått tid

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag. Dokumentasjonen skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned. Med intern tid menes timer brukt på arbeidsoppgaver som ikke kan henføres til kunder eller oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

Intern tid kan unnlates spesifisert dersom omfanget av tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, er ubetydelig. Dersom intern tid ikke spesifiseres, skal det dokumenteres at tjenestene hvor vederlaget er basert på medgått tid, er ubetydelig.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne, administrative arbeidsoppgaver. Bestemmelsene gjelder heller ikke administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt, og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av kostnadsfordeling. Slike bokføringspliktige skal dokumentere prisfastsettelsen på annen tilfredsstillende måte, og herunder dokumentere de vurderinger som er gjort med hensyn til hvilke kostnader som skal fordeles samt fordelingsnøkler og fordelingsmetode.

Kilde: www.lovdata.no

 

 

 

 
 

Tlf. 31 10 30 00  -  Fax. 31 10 30 01  -  E-post: kontakt@k-software.net  -  Adresse:  Pb. 188  3166 Tolvsrød